CHOW CHOW HISTORIE

 

1/2   

Chow’en er en meget gammel kinesisk race. Af gravfund fra Handynastiet, bl. a. den afbildede figur - ”Watching Dog” - ved vi, at racen er over 4000 år og muligvis ældre.

                                

I år 255 f.Kr. tilintetgjordes alt fra de tidligere dynastier i Kina, og det gør det umuligt at nå til en præcis konklusion af racens oprindelse.

                                                      

Chow’en har altid været en fornem hund. Den tilhørte kejseren og det højere aristokrati. Den har i vid udstrækning været benyttet til jagt på ulve, bjørne og fasaner. Den har været højt skattet som tempelhund, da den i kraft af sit imponerende ydre, sin værdighed, skulende udtryk og blå tunge skulle være i stand til at holde onde ånder væk. Præsterne og munkene i klostrene havde et stort antal Chow’er og avlede seriøst på dem.                                                                                                            

Da buddhismen 300 år f.Kr. indførtes som statsreligion, blev der, som tidligere, behov for et helligt dyr. Det skulle være Buddhas hellige løve. Men da der ikke er løver i Kina, blev det pekingeseren og Chow’en, der blev anvendt som hellige løver. Endnu i dag ses de som løvehunde, der stolt pryder indgangene til templerne. I Kina kender man ikke i almindelighed racen, men i de buddhistiske klostre opdrættes de endnu i stor udstrækning.

    

En hollænder, dr. K. H. Abshagen, som helt undtagelsesvis fik adgang til et af disse klostre i 1950’erne, fortæller om mødet med en helt fantastisk samling af blå Chow’er, ca. halvtreds, i en usædvanlig smuk blå farve. Hundene imponerede desuden ved deres sundhed, harmoniske bygning og adræthed. De havde et dystert udtryk og mørke øjne, som var placeret med god indbyrdes afstand.    

           

De tidligere kejsere af Kina var meget jagtinteresserede, og det fortælles, at en af Tangdynastiets kejsere havde mere end et par tusinde hunde af  Chow-typen. Om vinteren har de været brugt som slædehunde.

til side 2    

JavaScript Navn på Hjemmeside i bunden af Browser