Sidens titel i bunden af Browser

Jeg mener, at enhver ny chow chow hvalpekøber bør kræve, at hvalpens forældre er fotograferede for albueartrose (AD) og hofteledsdysplasi (HD) !

 

Når man som chow chow opdrætter skal aflevere en af de små hvalpe til en ny og forventningsfuld hundeejer, farer der altid en frygtelig masse tanker igennem hovedet: Har man nu gjort det godt nok? Vil den lille hvalp få det godt det nye sted? Osv., osv. Det er altid vemodigt og svært at slippe den lille hvalp, som man har hjulpet til verden og fulgt gennem 8 –10 uger. Som opdrætter ønsker man at gøre alt, hvad der er muligt, for at give de små hvalpe et godt og langt hundeliv.

 

Det får heldigvis langt de fleste chower og er højt elskede af deres ejere, sådan som en opdrætter håber - ja forventer.

 

En af opdrætterens vigtigste opgaver er at sørge for, at den lille hvalp er sund og rask. Derfor er det absolut nødvendigt, at vi opdrættere stiller de strengeste krav til avlshundenes helbred. Det er ikke nok, at hundene har et godt temperament, er smukke og højt præmierede. Vi skal gøre alt for at avle raske hvalpe, da det nu engang er én af betingelserne for, at hunden får en optimal tilværelse. Avlshundene skal derfor være egnede til videregivelse af deres gener.

 

Og her halter vi i Dansk Chow Chow Klub (DCCK) desværre bagefter i vores krav til avlsgodkendelse af danske chow chower  - der er ingen!!!

 

Endnu kræver man ikke i DCCK, at man skal have sin dansk registrerede chow chow røntgenfotograferet for albueartrose (AD) og hofteledsdysplasi (HD), og at resultaterne skal forelægges Dansk Kennel Klubs (DKK) bedømmelsesudvalg.

 

På klubbens generalforsamling den 21. marts 2004 blev mit forslag om ovennævnte obligatoriske fotografering af avlshunde forkastet med 36 stemmer imod og 24 for. Desværre havde jeg ikke regnet med, det var nødvendigt at tilskynde mine sikre meningsfæller til at møde talstærkt frem, idet jeg naturligvis havde regnet med at få et flertal for forslaget blandt de fremmødte ansvarlige opdrættere. Jeg vil derfor arbejde for og håbe på, at forslaget bliver vedtaget en dag.

 

Modstanderne af forslaget fremførte tre argumenter:

 

  1. Narkosen, som hundene nødvendigvis skal i for at blive fotograferede, er farlig - ja ligefrem dødbringende.

  2. Det er unødvendigt at fotografere, for man kan se, om en hund har AD og/eller HD.

  3. Man kan ikke regne med Dansk Kennel Klubs bedømmelser af røntgenbillederne.

 

Jeg vil gerne kommentere de tre punkter:

 

      Ad 1.  Der er altid en risiko forbundet med narkose, men man har i dag så gode bedøvelsesmidler og kan dosere så præcist, at risikoen må regnes for minimal. Dyrlægerne er ikke nervøse for at bedøve en rask hund, og det er selvfølgelig kun raske hunde, vi vil bruge i avl og derfor kun dem, der skal fotograferes.

 

Bl.a. anbefales det, at hunde med meget tandsten får renset deres tænder i fuld narkose for at undgå kronisk tandkødsbetændelse og de skavanker, der deraf følger. En hanhund fra mig (Shi-Yang's Hei Manzu) fik jævnligt under bedøvelse renset tænder. Ejerne var også nervøse på grund af diverse skrækhistorier om, hvad der kan ske med hunden. De valgte alligevel at lade hunden bedøve frem for at lade hans tænder forfalde.

 

      Ad 2.   Dette argument må enhver, der blot har en smule kendskab til hunde og deres helbred, blankt afvise. En hund med AD og/eller HD kan tilsyneladende fungere som en rask hund, men på et eller andet tidspunkt viser problemet sig ved, at hunden begynder at halte. I dag kan dyrlægerne gøre meget for at lindre hundens smerter. Men hvem vil påstå, at en hund, der konstant skal fyldes med smertestillende medicin, har et værdigt hundeliv?

 

      Ad 3.   "Dansk Chow Chow Klub (DCCK) er en specialklub under Dansk Kennel Klub (DKK), der varetager hundeejernes generelle interesser i Danmark og internationalt".  Således indledes velkomstbrevet til DCCK's  nye medlemmer. Efterfølgende står der intet om DKK’s "inhabile" dyrlæger, så man må formode, at flertallet i DCCK har tillid til DKK’s tilknyttede dyrlæger, ellers havde man vel fra DCCK's side forsøgt at rette op på situationen.

 

Naturligvis kan der opstå en utilsigtet fejl, når en dyrlæge skal vurdere et røntgenbillede. Der kan også være tvivlstilfælde, og skulle en opdrætter mene, at avlshunden er fejlbedømt i DKK, vil vedkommende altid have mulighed for at lade billederne revurdere i Nordisk Råd (Et overordnet bedømmelsesudvalg for de nordiske lande).

 

_____________________________

 

 

At man på DCCK's generalforsamling i marts 2004, 2005, 2006 og 2011 forkastede forslaget om tvungen røntgenfotografering af  albuer og hofter som en del af avlsgodkendelsen af  danske chow chower,  må man virkelig beklage. Jeg kan desværre ikke lade være med at tænke på, om nogle af de opdrættere, der stemte nej til forslaget, ikke ønsker deres avlshunde fotograferede af frygt for resultaterne.

 

Som chow chow opdrætter kan jeg derfor kun opfordre alle, der ønsker at erhverve sig en chowhvalp, til at kræve at forældredyrenes bedømmelsesresultater fra røntgenfotografering af albuer (AD) og hofter (HD) foreligger.

 

Fotograferingen skal bruges som et redskab til at kende status på hundene, så vi (opdrættere) dermed får mulighed for at kombinere hunde, så sandsynlighed for svær AD og HD minimeres.

 

OG - ja der er mange andre ting / sygdomme, man skal tage hensyn til. Men man skal jo starte et sted!

 

 

                                                                                    Aase Bach Nikolaisen